Otroke iz istospolnih družin bodo vrstniki zavračali


Otroci doživljajo ponižanja ali imajo občutke manjvrednosti iz številnih vzrokov:  zaradi prevelike ali premajhne rasti, suhosti ali debelosti, različne barve kože, jezika ali veroizpovedi, zaradi tega, ker so v rejništvu ali ne poznajo očeta, ker so revni ipd. Hkrati pa izkazujejo veliko večjo psihološko »odpornost« takrat, ko imajo zaščito v domačem okolju.

 Otroci se učijo odraslih! Nasprotniki družinskega zakonika s trditvami o zavračanju otrok iz istospolnih družin te otroke vnaprej postavljajo v deprivilegiran in zasmehovalen položaj in dokazujejo, da bodo sami med prvimi, ki bodo take otroke zavračali, kar jim vsekakor ni v čast .