Deklaracija 10 x ZA družinski zakonik


Izhajajoč iz dejstev,

     
  • da so družinska razmerja sedaj urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki je bil sprejet že leta 1976; 
  • da praksa sodišč in centrov za socialno delo, kot tudi spoznanja teorije kažejo, da so v sedaj veljavni ureditvi prisotne določene pravne praznine, nedodelanosti in pomanjkljivosti, predvsem pa so še odprte možnosti za boljšo ureditev družinskopravnega področja;
  • da je po več let trajajoči, strokovno utemeljeni in javni razpravi Državni zbor RS dne 16. junija 2011 sprejel Družinski zakonik, ki celovito in sistematično ureja pravna razmerja s področja družinskega prava;
  • da je osnovni cilj Družinskega zakonika izboljšanje položaja otrok v vseh družinskih razmerjih, s čimer se želi zagotoviti učinkovitejše izvajanje načela varovanja koristi otroka, ki je temeljno načelo našega družinskega prava;
  • da morajo imeti vsi otroci enake pravice, ne glede na to v kakšni družini živijo;
  • da Ustava Republike Slovenije vsem zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino;
  • dasmo pred zakonom vsi enaki,

 

Gibanje za Družinski zakonik sprejema

 

DEKLARACIJO 10 x ZA DRUŽINSKI ZAKONIK,

 

s katero izraža podporo Družinskemu zakoniku, ki ga je Državni zbor RS sprejel

16. junija 2011 in o katerem bomo odločali

na zakonodajnem referendumu 25. marca 2012.

 

ZA, ker nikogar ne ogroža in nikomur ničesar ne jemlje, daje pa pravice tistim, ki jih sedaj nimajo;

ZA, ker vsakemu otroku zagotavlja enake pravice, ne glede na to, v kakšni obliki družine živi;

ZA, ker človekove pravice pripadajo vsem ljudem;

ZA, ker ureja socialni položaj istospolnih parov;

ZA, ker izboljšuje položaj otrok v rejniških družinah;

ZA, ker daje boljšo zaščito otrokom, ki trpijo ali so žrtve zlorab in nasilja;

ZA, ker parom nudi strokovno svetovanje in družinsko mediacijo;

ZA, ker parom omogoča več izbire pri načinu sklenitve zakonske zveze;

ZA, ker verjamemo v svobodno odločanje o rojstvu otrok;

ZA, ker smo za strpno, odprto in svobodno družbo.

 

Ne dovolimo, da bi o našem življenju in o naši družini odločali drugi. Že na naslednjem referendumu bomo namreč mi lahko manjšina.

Skupaj podprimo Družinski zakonik.

Glasujmo ZA enakopravnost in strpnost,

glasujmo ZA enake pravice vseh otrok in vseh družin,

glasujmo ZAte, ZAme, ZA vse nas!

Zavod za družinski zakonik, Ženski lobi Slovenije, Mirovni inštitut, Kampanja Za vse družine, Študentska organizacije Univerze v Ljubljani, Liberalna akademija, Za prostore svobode, Državljanska lista Gregorja Viranta, Liberalna demokracija Slovenije, Pozitivna Slovenija, Stranka mladih Slovenije ZELENI, Socialni demokrati, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Zares, Demokratična stranka dela, Stranka ekoloških gibanj, Stranka enakih možnosti Slovenije – SEM – Si ter posamezniki in posameznice, ki podpirajo Družinski zakonik.Podpis podpore novemu zakoniku lahko oddate tukaj