Kate Moss z Univerze Wolverhampton v Veliki Britaniji je poudarila, da samo osveščanje in razumevanje problematike še zdaleč nista dovolj. Brezdomne ženske so zelo specifičen problem, odgovornost za njegovo reševanja pa ni na strani žensk, temveč na strani družbe kot celote.
Dalma Fabian iz Feantse je predstavila rezultate raziskav, ki kažejo, da je četrtina vseh brezdomcev žensk. Tretjina brezdomk se preživlja s prostitucijo, polovica jih ima otroke, kar njihove probleme seveda še povečuje, imajo psihične težave in so večkratno stigmatizirane. V številnih evropskih državah je brezdomska politika neučinkovita, na Finskem, Nizozemskem in Škotskem pa število brezdomcev upada, kar kaže, da je z dobrimi programi, podprtimi s političnimi zavezami in boljšim financiranjem napredek možen.
Rezultati raziskav o brezdomnih ženskah kažejo, da je treba konkretne rešitve iskati v treh smereh: preprečevanju zlorab, zagotovitvi zdravstvene oskrbe in nastanitvi brezdomnih žensk.
Tanja Fajon je poudarila, da bo treba v Evropi vložiti veliko truda v spremembo percepcije brezdomk, obenem pa narediti vse, da se zmanjša možnosti za njihovo fizično in seksualno zlorabo. "Brezdomkam in njihovim otrokom bi morali pomagati z zelo konkretnimi in učinkovitimi prijemi. V državah članicah je veliko praznih stanovanj, ki bi jih lahko preuredili v nastanitvene kapacitete za brezdomne ženske in otroke. S tem bi jih umaknili od uličnih zlorab in jih rešili cestne stigme. Za to je seveda potrebno dobro načrtovanje in tudi volja lokalnih oblasti," je dejala poslanka.
Evropski parlament je sicer leta 2011 sprejel resolucijo, v kateri poziva k pripravi evropske strategije za brezdomstvo v okviru strategije Evropa 2020, s poudarkom na zagotavljanju bivališč, čezmejnem brezdomstvu, kakovosti storitev za mlade brezdomce ter preprečevanju brezdomstva.