Teh je prav v Sloveniji veliko in žal ravno med novimi brezposelnimi mladimi beležimo neslaven rekord - najvišji delež v Evropski uniji.

Glede na trajanje zdravstvene krize in negotovo okrevanje gospodarske aktivnosti se še vedno povečujejo možnosti za ohranjanje zaostrenih razmer na trgu dela.

Odgovore na vprašanja, kako bomo delali in živeli v prihodnje, moramo reševati s partnerskim socialnim dialogom, s katerim moramo vnovič uravnotežiti odnos med kapitalom in delom. Ko kapital ne bo več edino in osnovno merilo, temveč bo delo pridobilo veljavo in vrednost.

Potrebujemo socialni sporazum, ki bo temeljil na družbeni solidarnosti, socialni pravičnosti in varnosti ter enakih možnosti za vse. Verjamem, da lahko in bomo ustvarili družbo, v kateri bo vsakdo imel možnost dela in ustvarjanja kakovostnega in dostojnega življenja.

Da bomo lahko v prihodnosti, ko bodo spet zagoreli kresovi, ob 1. maju spet praznovali v pravem pomenu tega praznika.

Živel prvi maj!

 

FOTO: gorickilist.si