Dijaki so podali veliko zanimivih mnenj in predlogov, ki bi jih lahko upoštevali v oblikovanju evropske zakonodaje. Izrazili so pomen vzpostavitve nadzornih organov, predvsem spletnih, prepoved anonimnosti, potrebo po definiciji sovražnega govora in njegovem kaznovanju. Razumejo, da je svoboda govora omejena s svobodo drugega. Še posebej opozarjajo, da se morajo sovražnega govora vzdržati osebe, ki imajo veliko družbeno moč. Zavzemajo se za zgodnje delavnice v šolah, ki bi dvigovale za medijsko pismenost ter poudarjajo zgodnje ozaveščanje in spodbujanje kritičnega razmišljanja. Vrednote in cilji, prenos znanja in enakopravno vključevanje so po njihovem pogoj za pluralno družbo.