Zadnja leta niso bila ravno enostavna za Evropo. Več terorističnih napadov je vzelo številna življenja. Kaj smo se naučili po več kot desetletju trajajočega boja proti terorizmu? Zmotno bi bilo trditi, da terorizem v celoti navdihuje religija. Teroristična dejanja so v prvi vrsti kriminalna dejanja. In terorizem je težko napovedati. Še posebej, ko gre za samotna dejanja, kot na primer Breivik na Norveškem.


Spoštovani kolegi,
dejstvo je, da smo ukrepali. Skupina Socialistov in demokratov (S&D) je bila konstruktiven partner pri sprejemanju ključnih varnostnih ukrepov. Vendar nekateri vseeno ne delujejo pravilno ali pa se ne izvajajo v zadostni meri.
Brez svobode ni varnosti, hkrati pa je varnost brez spoštovanja človekovih pravic popolnoma nesprejemljiva! V skupini S&D zato pozivamo Komisijo in države članice h konkretnim dejanjem.


Potrebujemo celostno analizo vseh trenutnih ukrepov tako na ravni EU kot tudi držav članic. Ugotoviti moramo, kateri ukrepi se izvajajo in kateri so učinkoviti, prav tako, zakaj nekateri ukrepi ne delujejo. In česa nam primanjkuje oziroma kaj se da izboljšati.
Vsekakor smo priča pomankanju sodelovanja in izmenjavi varnostno-obveščevalnih podatkov med državami. Bolje moramo nasloviti in se spoprijeti tudi s temeljnimi vzroki terorizma po svetu.


Več je potrebno storiti za odpravo družbenih neenakosti po Evropi. Boj proti radikalizaciji, socialna vključenost in izobraževanje morajo biti v samem jedru strategije boja proti terorizmu.


Ni res, da EU v tej smeri ne naredi ničesar! V odboru LIBE (Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve) se trenutno večinoma posvečamo varnosti. Vendar varnost pomeni tudi spoštovanje človekovih pravic. In varnost hkrati pomeni tudi manj družbenih neenakosti.


Za zajezitev terorizma potrebujemo skupne EU ukrepe. Najboljši orožji za boj proti strahu in sovraštvu, ki se širita po Evropi pa sta človeško dostojanstvo in varnost.