Zadnji delitveni ključ, po katerem naj bi Slovenija sprejela okoli 700 beguncev, je sprožil številne polemike in veliko negativnih odzivov. Predlogu slovenska vlada ni preveč naklonjena, prav tako ne velik del državljanov. V zavesti Slovencev se vse bolj ukoreninja prepričanje, da gre bodisi za islamske teroriste bodisi za neizobražene reveže, ki nam bodo odžirali delo in si pridobivali privilegije, do katerih niso upravičeni.
 
 
Evropska poslanka Tanja Fajon, ki je že večkrat zelo jasno izrazila stališče, da tovrstno neargumentirano in z dokazi nepodprto razmišljanje podpihuje ksenofobijo in ni skladno s temelji in vrednotami EU, je na pogovor o migrantih in evropski politiki do aktualnega dogajanja, povabila nekaj uglednih gostov:
 
 
- Nina Gregori, Generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve, 
- Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Tomo Križnar, aktivist za človekove pravice, novinar, pisec in snemalec dokumentarnih filmov, 
- Klemen Mihelič, humanitarna ustanova H.O.P.E, 
- Faila Pašić Bišić, častna ambasadorka medkulturnega dialoga ter 
- Suleiman Jamous, humanitarni koordinator JEM bodo predstavili poglede na aktualno begunsko krizu v Sredozemlju.
 
Tovrstno neargumentirano in z dokazi nepodprto razmišljanje podpihuje ksenofobijo in ni skladno s temelji in vrednotami EU. Z uglednimi gosti želi poslanka predvsem odgovoriti na obstoječe stereotipe ter številna vprašanja, povezana z vzroki begunske krize in njenim reševanjem, odgovornostjo svetovnih in evropskih akterjev in pa o človeških obrazih beguncev, ljudi, ki v nagonu po preživetju iščejo pomoč v razvitem delu sveta.
 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite pogovora in tudi sami doprinesete k čim boljši rešitvi novih pogajanj, ki jih bodo evropski voditelji imeli konec julija.