Vsebina foruma, ki se ga je udeležilo več kot 50 domačih in tujih gostov, je bila osredotočena na probleme držav, ki spadajo v skupino Podonavja (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, BiH, Črna Gora, Ukrajina in Moldavija). Sodelovanje teh je pomembno predvsem na področju varovanja okolja, preseganja socialno ekonomskih razlik in pri izboljšanju prometnih povezav.

Evropski poslanec s Hrvaške Andrej Plenković (EPP) se je osredotočil na države Zahodnega Balkana in pomen njihove za čimprejšnje vključitve v Evropsko unijo. Izpostavil je "zaskrbljujoče razmere v Bosni in Hercegovini", kamor bo delegacija EP, med njimi tudi Tanja Fajon, odpotovala jutri.

Predsedujoči Foruma o Evropi Blaž Golob se je vprašal, "kako evropske strategije bolj učinkovito izvajati na terenu, in ali Evropska unija potrebuje razvojno vizijo?" Kot vzorno mesto je navedel Dunaj.

Udeleženci so se strinjali, da je razvojna vizija potrebna, še posebej za države Jugovzhodne Evrope. Zmanjšati je potrebno razlike med življenjskimi standardi. To velja tudi glede slabe vključitve državljanov v politični prostor. Po ugotovitvah Simona Delakorde z Inštituta za elektronsko participacijo je "sodelovanje državljanov v procesih odločanja v državah Jugovzhodne Evrope veliko slabše kot na Severu Evrope. Vlade imajo zato tam večje probleme".

Evropska mesta so gonilo razvoja in gospodarske rasti, je bilo glavno sporočilo foruma. Na svetovni ravni tekmujejo mesta in ne države. Evropska unija mora zato spodbujati dialog med mesti z namenom izmenjave dobrih praks.

Evropske institucije so udeleženci foruma v posebni izjavi pozvali, "da aktivno iščejo in razvijajo nadaljnji razvoj Evrope in njene Jugovzhodne regije".