V nagovoru evropskim ministrom za notranje zadeve ter komisarjema Schinasu in Johansson je poslanka Fajon poudarila pomen medsebojnega zaupanja in solidarnosti.

»Ravno solidarnost in zaupanje sta poleg izravnalnih ukrepov ter skupnih politik ključna, da se schengen obdrži pri življenju. A v zadnjih letih sta ju nadomestila nezaupanje, nezmožnost doseganje soglasja glede ključnih skupnih politik na področju azila in migracij ter egoistično soliranje držav z ukrepi na notranjih mejah.

Od leta 2015 so države članice kar 268-krat uveljavile nadzor na notranjih mejah, v devetih letih pred tem (2006-2014) pa samo 35-krat. Schengen tako vse pogosteje postaja prva žrtev vsake krize, s katero se Unija sooči. S tem pa se ne povzroča velika škoda samo gospodarstvu in notranjemu trgu, ampak se predvsem hromijo svoboščine svobodnega potovanja državljanom,« je dodala Tanja Fajon.

»Pozdravljam napore komisarke Johansson ter njeno namero sprejetja celovite strategije in reforme schengenskega sistema. Poskus reforme iz leta 2017 je namreč ostal blokiran na Svetu Evropske unije s strani nekaj evropskih ministrov, ki nacionalni interes postavljajo pred skupni evropski interes. V novi reformi zato nujno potrebujemo večjo vlogo evropskih institucij pri nadzoru zakonodaje, tudi Evropskega parlamenta, hitrejše urepanje v primeru kršitev, jasna pravila ter časovno in pravno omejene možnosti za vzpostavitev nadzorov na notranjih mejah. Poročila o grobih kršitvah človekovih pravic ter nezakonitih vračanjih na evropskih zunanjih mejah so skrb vzbujajoča in terjajo evropski odziv. Jasno je, da moramo z novo reformo vzpostaviti nadzor, ki bo zagotovil, da se evropske vrednote in temeljne pravice spoštujejo tudi na meji,« je pred sprejemom nove reforme poudarila evopska poslanka.

»Želim, da Bolgarija, Hrvaška in Romunija čim prej vstopijo v Schengen,« je še povedala Tanja Fajon.