»Razočarana sem nad končno odločitvijo svojih poslanskih kolegov, ki so s potrditvijo predloga uredbe odprli pot diskriminatorni internetni politiki. Podprla sem amandmaje, ki zavračajo ponujeno besedilo, z drugimi besedami, glasovala sem proti sprejetju predloga uredbe. Ta po mojem mnenju zaradi nekaterih nedoločnih zapisov vsebuje preveč pasti, da bi lahko v resnici omogočal internetno nevtralnost, kakršno ima Slovenija že zagotovljeno z nacionalno zakonodajo in jo nekateri štejejo kot eno najboljših v svetu. Državljani morajo imeti prost dostop do informacij in pri tem ne smejo biti odvisni od ponudnikov oziroma operaterjev in njihovih komercialnih interesov. Ponujeno besedilo pa omogoča prav tovrstne zlorabe.
 
V besedilo je bil kot nekakšen korenček, ki so mu nasedli številni poslanci, vključen tudi 'roaming'.  Vendar na račun zniževanja cen mobilnega gostovanja ne smemo žrtvovati internetne nevtralnosti. Prepričana sem namreč, da bomo v Evropi dosegli odpravo mobilnega gostovanja ne da bi pri tem podprli zelo slab kompromis.«