"Spoštovani plenum!

 Danes je pomemben dan za Evropo!

Za Evropo, ki ima humane, a varne meje. Ter za Evropo, ki solidarnost in pravično delitev bremen ponovno postavlja v središče svoje migracijske in azilne politike!

Z novima skladoma bo imela Unija po novem na voljo sredstva, da ambiciozne cilje tudi uresniči in si pred ključnimi izzivi ne zatiska oči!

Pred nami je še zadnji korak na dolgi in težki poti pogajanj, sklepanja kompromisov za skupno dobro. Ne samo za Evropo, pač pa za celotno družbo in evropske državljane.

Na začetku bi se rada zahvalila svojim kolegom poročevalcem za vztrajno podporo ter pogajalcem, Komisiji in predsedujočima Nemčiji in Portugalski za konstruktiven pristop in dosežen dogovor.

Evropska unija bo v naslednjih sedmih letih na ključnih področjih upravljanja z mejami ter migracijami skupaj namenila skoraj 16 milijard EUR sredstev, kar je skoraj 3x toliko, kot v obdobju pred tem.

Da bi zavarovali prost pretok gibanja znotraj schengenskega prostora, moramo učinkovito upravljati z migracijami. Da lahko zagotavljamo prostor brez nadzora na notranjih mejah, moramo prav tako učinkovito in varno, a hkrati človeško, upravljati z našimi mejami. Unija bo sedaj imela ustrezna sredstva, da to tudi udejanji!

Z novima skladoma določamo tudi pravila za porabo evropskega denarja za eno izmed najbolj občutljivih in spornih, a hkrati najbolj pomembnih politik v Evropski uniji v zadnjih letih: za politiko do migracij. Ključno je to, da smo krhek, a uravnotežen kompromis na koncu vendarle sklenili!

Evropa po zadnji migracijski krizi leta 2015 še vedno ni našla učinkovitih rešitev in skupnega odgovora, kako naprej. Žrtev teh nesoglasij so naprej postali nedolžni ljudje. Države članice v Sredozemlju so večinoma še vedno prepuščene same sebi. Nato je talec postal še Schengen. Nova sklada naslavljata ravno ta ključna vprašanja. Na podlagi solidarnosti in pravičnih delitev bremen - zlasti najbolj izpostavljenih držav članic - bo Unija namenila več denarja za preseljevanje in premeščanje beguncev.

Več denarja bo namenjenega za azilne postopke ter vključevanju ljudi v družbo, kjer bodo večjo vlogo z neposrednim financiranjem pridobile lokalne skupnosti, ključne za uspeh integracije. A na drugi strani bo sklad prav tako podpiral vračanje ljudi v države izvora, ki do mednarodne zaščite v Uniji niso upravičeni.

Drugi sklop ukrepov se nanaša na naše meje. Dogovor bistveno krepi sposobnost Evrope, da bolj učinkovito upravlja z mejami, ter s tem povečuje skupno varnost. A meje morajo ostati humane, moderne, digitalizirane in pretočne. Prav tako prihodnja evropska vizumska politika. Iz pandemija korona-virusne bolezni se moramo zato tudi nekaj izučiti. Želimo Evropo brez meja!

Navkljub vsem naporom so evropske - zlasti morske meje - še vedno zelo smrtonosne. Ne smemo dopustiti, da bi ljudje umirali pred vrati Evrope, ali v Sredozemlju. Prav tako moramo zagotoviti, da se človekove pravice vselej spoštujejo tudi na meji in v mejnih postopkih. Ne smemo dopustiti, da nezakonita in verižna vračanja postanejo prikrit način upravljanja z mejami. S tem ne samo spodkopavamo skupno migracijsko politiko, pač pa dovoljujemo, da tihotapci ljudi še vedno mastno služijo na račun človeških tragedij.

Zahvaljujoč Evropskemu parlamentu in kolegom, ki so me spremljali na tej poti, bo odslej več denarja namenjenega operacijam iskanja in reševanja na morju. A hkrati bomo več denarja namenili tudi za varovanje, modernizacijo in digitalizacijo meja.

Sporočilo Evropskega parlamenta državam članicam kot tudi našim državljanom je jasno. Unija misli resno! Mislimo 16 milijard EUR razlogov resno, da evropski voditelji končno presežejo blokado ključnih reform. Izgovorov več ni! Sedaj imamo na voljo zadostna sredstva, da skupne politike učinkovito tudi izvajamo.

Na tem mestu gre moj poziv tudi predsedstvu Slovenije Svetu EU!

Računamo na vas! Parlament bo vaš težak, a iskren partner, v kolikor boste resnično iskreno želeli doseči ta preboj!

Hvala!"


Vir fotografije: EP audiovisiual service