Ti ukrepi v osnovi niso bili mišljeni kot odgovor na teroristične napade, saj so bili pripravljeni precej pred tem, so pa bili prav zaradi terorističnih napadov predstavljeni hitreje, kot je to običajno.

To je pomembno v luči dejstva, da predlogi ne odgovarjajo na vprašanja o nezakoniti trgovini z orožjem, o čemer pa bo Komisija gotovo še veliko razpravljala, temveč se nanašajo na zakonito pridobljeno orožje.

Evropska komisija v tej fazi postopka še ne določa ukrepov, s katerimi bi določene spremembe dosegli, temveč jih zgolj predlaga. Predlogi bodo na poti do končnega besedila direktive gotovo doživeli še številne spremembe. Zato je pomembno, da se v državah članicah v naslednjih mesecih (ali letih) odvijajo strokovne razprave, ki bodo zajele čim širši spekter stališč, predvsem z namenom, da se z upoštevanjem pomislekov odpravi vse nejasnosti, natančno definira spremembe in njihove vplive ter zagotovi ravnotežje med varnostjo in morebitnimi zlorabami ter pravicami in svobodo državljanov.      

V tem trenutku se je veliko preuranjeno izrekati za ali proti direktivi, katere besedila sploh še nimamo na mizi.  

Lahko pa povem – in tako odgovarjam tudi državljanom, ki nam pišejo, - da smo v Evropskem parlamentu priča mnogim pismom in klicem zaskrbljenih predstavnikov lovskih družin in športnih strelcev, češ da bodo spremembe nesmiselno in neprimerno posegle v posest strelnega orožja. Njihove skrbi bomo v Evropskem parlamentu seveda ustrezno obravnavali.  Ne strinjam se, da bi usposobljenim in registriranim lovcem, športnim strelcem ali zbirateljem in muzejem prepovedali nabavo ali namensko uporabo strelnega orožja, in to tudi ni namen direktive, strinjam pa se s strogim nadzorom, ki bo omogočal kar največjo varnost, seveda ob jasno definiranih pravilih.

V EU potrebujemo okrepljeno sodelovanje med državami članicami na tem področju, Evropska komisija pa bo morala čim hitreje predlagati intenzivne ukrepe na polju nezakonito pridobljenega orožja, ki bodo učinkovali v preprečevanju in nadzoru terorističnih dejanj.  

 

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

http://ec.europa.eu/slovenia/news/2015/2016-0107-orozje_sl.htm

Uradna spletna stran EK: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8559&lang=en&tpa_id=0&title=European-Commission-strengthens-control-of-firearms-across-the-EU

Sklepi posveta: http://www.igorsoltes.eu/si/dogodki/215/