»V Evropskem parlamentu nam je kljub težkim pogajanjem in napornemu delu uspelo pridobiti pogajalske mandate za vseh sedem zakonodajnih predlogov glede reforme azilne zakonodaje. Še več, glede petih dosjejev smo dogovor z državami članicami neformalno že dosegli oziroma je dogovor na vidiku.

Izredno neodgovorno je, da države članice na Svetu kljub doseženim neformalnim dogovorom na Svetu niso bile pripravljene podpreti kompromisov, tudi ne v primeru kvalifikacijske uredbe,  katere poročevalka Evropskega parlamenta sem sama. Še več, avstrijsko predsedstvo – kar je zgodovinski precedens brez primere - sedaj zahteva ponovno odprtje pogajanj,« je razočarano potrdila Fajonova.

Kljub velikemu delu reformo države članice še vedno blokirajo. Že skoraj 3 leta se niso sposobne dogovoriti glede ključnega vprašanja delitve bremen. Gre za spremembe tako imenovane dublinske uredbe, ki določa državo članico, pristojno za obravnavo prošenj glede mednarodne zaščite ter postopkovne uredbe.

"Solidarnost je na Svetu očitno zgolj črka na papirju, ki v praksi ne pomeni ničesar. Iz Evropskega parlamenta zato jasno in glasno sporočamo državam članicam in Komisiji, da nismo pripravljeni sprejeti reform azilnega sistema brez omenjenih zakonodajnih predlogov, ki sta ključna za zagotovitev učinkovitega delovanja azilnega sistema, ki temelji na delitvi bremen in poštenosti.

»Zaradi bližajočih se evropskih volitev bomo v primeru neukrepanja visoko ceno plačali vsi. Časa pa ni več veliko. Evropski državljani to od nas pričakujejo in parlament je na dogovor pripravljen! V primeru neuspeha si lahko krivdo pripišejo ministri in države članice same,« je poudarila Tanja Fajon.

 

Do vsebine obeh pisem lahko dostopate spodaj.