"Z novim letom je predsedovanje Svetu Evropske unije prevzela Portugalska. Tudi naslednjega pol leta bo močno zaznamoval boj proti pandemiji korona virusa in pa obnova Evrope po njej. Portugalska si je zato zastavila ambiciozen načrt okrevanja, ki ga zaznamujejo pravičnost, zeleni prehod in digitalizacija, kar močno pozdravljam.
 
V naslednjih mesecih bo po eni strani ključna krepitev prizadevanja za čim večjo precepljenost prebivalstva, po drugi pa sprejetje nacionalnih načrtov za črpanje 750-miljardnega sklada za obnovo in okrevanje. Načrte morajo države članice posredovati Komisiji kmalu, do aprila. Odsotnost široke, strateške in strokovno politične javne razprave v Sloveniji ob pripravi načrta me zato skrbi in vlado javno pozivam k dialogu. To mora biti naš skupen projekt in ne projekt ene politične opcije ali stranke.

Nacionalni načrti morajo biti strateško zastavljeni in morajo nujno naslavljati tako nove izzive, ki jih je razkrila pandemija, kot tudi stare pomanjkljivosti, denimo podnebne spremembe, prenovo azilnega sistema, obnovo schengna. V Evropi moramo postaviti zdrave temelje za dolgoročno odpornost in prilagajanje daljnosežnim posledicam hitrega razvoja, s ciljem doseči ogljično nevtralnosti do sredine stoletja. Temu bo morala vso pozornost nameniti tudi Slovenija, ki bo vajeti od Portugalske prevzela julija.

Aktivnejšo javno razpravo in vključenost tudi evropskih poslancev v priprave slovenskega predsedovanja pri tej vladi zelo pogrešam. Ob ugledu, ki smo ga v tujini v zadnjem letu dni izgubili, me druga polovica leta namesto s ponosom zato navdaja s skrbjo. Portugalski pod vlado socialnega demokrata Coste želim obilo uspehov. Upam, da bomo medtem v Sloveniji vendarle stopili na pot razprave in sodelovanja."