"Že nekaj časa smo na Madžarskem priča dramatičnim posledicam nove medijske zakonodaje in političnim okoliščinam, ki so bolj podobne totalitarnim režimom kot demokraciji v moderni evropski državi. Mnogi smo v razpravi o stanju v državi po objavi poročil Sveta Evrope in OVSE opozarjali na omejeno svobodo medijev, onemogočanje delovanja nevladnih organizacij, pomanjkanje samostojnosti sodstva, populistično retorikao, uprto proti manjšinam. Ne zgolj posamezne kršitve temeljnih človekovih pravic, pač pa sistematične grožnje vladavini prava zbujajo resno zaskbljenost v Evropi.
 
Evropska komisija mora kot varuhinja pogodb najti način, kako v državah EU zagotoviti spoštovanje evropskih vrednot demokracije, vladavine prava in temeljnih človekovih pravic. Potrebujemo nov mehanizem, ki bi v članicah nadzoroval raven demokracije. Kopenhagenski kriteriji ne smejo biti le pogoj za vstop v Unijo, potrebno jih je izvajati stalno. Dogodki v Parizu so bili hud udarec demokraciji. Evropska komisija in vlade morajo sprejeti resne ukrepe za ohranitev svoboščin evropskih državljanov na eni strani in varnost na drugi. 
 
Madžarska mora današnjo razpravo v odboru razumeti kot resno opozorilo. Ovirano delovanje nevladnih organizacij in civilne družbe, omejevanje svobodnega zborovanja in izražanja ter medijev se mora nemudoma končati. Ne gre za napad na Madžarsko, temveč ostro kritiko na teptanje temeljnih pravic. V Evropi moramo storiti vse, da zavarujemo naše demokracije in dostojanstvo vseh ljudi", je zaključila Fajonova.
 
Vir fotografije: www.euobserver.eu