Avstrija bo z novim letom uveljavila zaostreno zakonodajo, ki naj bi varovala pred socialnim dumpingom. Ker pa zaostrena dodatna pravila veljajo le za neavstrijska evropska podjetja, Avstrija s tem uvaja dvojne standarde na skupnem evropskem trgu (single market) in tako ravna v nasprotju s pravnim redom EU, kar je diskriminacijsko in v nasprotju z vrednotami enotnega evropskega trga.
Tuja podjetja, posebej iz sosednjih držav, ki imajo z Avstrijo večji obseg poslovanja, na primer Slovenije, čutijo hude posledice teh restriktivnih ukrepov.
Kako bo Komisija ukrepala, da prepreči to usmerjeno diskriminacijo, ki škoduje neavstrijskim podjetjem?
Ali menite, da Avstrija s tem krši drugo točko 15. člena Pogodbe o Evropski uniji o svobodi izbire poklica in pravice do dela?

Evropska komisija je, kot smo že navajeni, z enomesečno zamudo poslala odgovor, v katerem sporoča, da ne more podati ocene o skladnosti avstrijskega zakona z direktivo, ker ga še proučuje ...