Poslabšanje naj bi bilo posledica zahtev številnih držav članic, da se zmanjša število neutemeljenih prosilcev za azil. Prejeli smo veliko poročil in pričevanj, da naj bi mejni uradniki zahtevali celo plačilo za pospešitev postopkov na mejah, predvsem se omenja meja med Srbijo in Madžarsko. Komisija naj bi bila zato pripravljena na to mejo namestiti osebje Frontexa, ki bi preučilo razmere. Poslanko je zanimalo, katere ukrepe je Komisija še pripravljena sprejeti, da bi preprečila neposredno in posredno diskriminacijo državljanov zahodnega Balkana in preprečila očitne kršitve pravice do potovanja brez vizumov.

Evropska komisija je v današnjem odgovoru pojasnila, da je okrepila mehanizem za spremljanje po liberalizaciji vizumskega režima, in sicer v tesnem sodelovanju z agencijo Frontex in državami zahodnega Balkana. Tako države z brezvizumskim režimom vsak mesec predložijo poročilo o sprejetih ukrepih za zmanjšanje števila neutemeljenih prošenj za azil v EU. EK potrjuje, da agencija Frontex že usklajuje dejavnosti na srbsko-madžarski meji in da je Madžarska povabila nemške mejne policiste, naj v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah pomagajo pri mejni kontroli oseb, ki nameravajo potovati v Nemčijo.

"Evropska komisija je potrdila, prisotnost osebja Frontexa na meji med Srbijo in Madžarsko, a hkrati ni komentirala informacij, da naj bi mejno osebje zahtevalo podkupnine za pospešitev mejnih postopkov, zato smo z odgovorom lahko zgolj delno zadovoljni in bomo še naprej podrobno spremljali dogajanje na terenu," je odgovor Evropska komisije komentirala evropska poslanka. 

"V EP se že več kot leto dni pogajamo o uvedbi mehanizma o začasni odpravi brezvizumskega režima, a da do zdaj nismo uspeli zbližati stališč s Svetom EU in Komisijo. V Evropskem parlamentu ne bomo podlegli pritiskom populističnih in nacionalističnih vlad, ki bi želele že danes omejiti svobodo potovanja za ljudi z Balkana," je odgovor Komisije komentirala poslanka  Tanja Fajon.

 

Vprašanje in odgovor poslanke sta na voljo spodaj.