Spoštovani plenum!


Vsak vrh se ukvarja z migracijami. A ljudje še vedno ne morejo računati na nas. Še vedno ni evropske solidarnosti in odgovornosti. Države ne izpolnjujejo obvez o premeščanju 160.000 iskalcev azila iz Grčije in Italije. Predsednik Juncker omenili ste na stotine milijonov podnebnih beguncev, ki bodo lahko posledica neuresničevanja podnebnega sporazuma.


Žal tudi v tej hiši ni posluha za uvedbo jasnih kriterijev, ki bi omogočili mednarodno zaščito podnebnim beguncem.


V pismu voditeljem evropskih vlad smo s kolegi opozorili na dramo z otroci brez spremstva. Kolegi, vrnila sem se iz Grčije. Brez ambiciozne dublinske reforme bo drama z begunci v Grčiji in Italiji neobvladljiva. Razprave v Svetu se radikalno odmikajo od ambicij v parlamentu. Gradimo varnost na evropskih mejah, krepimo nadzor potnikov z novimi nečloveškimi schengenskimi ukrepi na mejah, z notranjim nadzorom med denimo Slovenijo in Avstrijo, kjer pa že mesece ni nezakonitih prehodov. Ne gradimo pa varnosti tam, od koder ljudje bežijo. Veliko več pozornosti bi morali nameniti borbi proti kriminalnim združbam, ki tihotapijo z ljudmi, proti nasilju nad ženskami in otroci.


Potrebujemo azilni sistem, ki bo temeljil na resnični solidarnosti in delitvi odgovornosti. Potrebujemo varne in pravne poti migracij. In da. Z ukrepi proti Madžarski, Poljski, Češki zaradi nesodelovanja v shemi premeščanja beguncev ne uvajamo sankcij, gre za neuveljavljanje evropskega prava.


Vsak napor, ki ga pravično delimo, je vzdržen za vse. Zato se moramo z izzivi, ki načenjajo prihodnost Unije, spopadati skupaj.