Fajonova je Komisijo ponovno pozvala, naj oceni posamezne dele svežnja o 'pametnih mejah' in pri tem upošteva pomisleke glede varovanja osebnih podatkov ter stroškov, povezanih z vzpostavitvijo popolnoma novega sistema za nadzor Schengenske meje.
 
"Porajajo se nam resni pomisleki glede dosedanjih predlogov Komisije, saj je pozornost, ki je usmerjena v varnost, nesorazmerna z obstoječo ravnijo tveganja. Zaskrbljena sem predvsem zaradi dostopa do osebnih podatkov s strani pravosodnih organov. Urejanje vprašanj, kako bodo ti podatki shranjeni, za koliko časa in kdo jih bo lahko obdeloval, ima lahko obsežne posledice za temeljne pravice potnikov.
 
Zelo zaskrbljena ostajam tudi zaradi predvidenih gromozanskih stroškov. Zastavljene cilje hitrejšega in lažjega prehoda meja in učinkovitejšega nadzora bi lahko dosegli s posodobitvijo že obstoječih sistemov, kot sta Vizumski informacijski sistem (VIS) ali Schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II), denar pa porabili za reševanje kriznih situacij, kot je denimo begunska.
 
Vzpostavitev novega sistema, ki bo močno in povsem po nepotrebnem obremenil potnike, ob tem pa bo še predrag, je nespametna in nepotrebna,« je povedala Tanja Fajon.
 
Razpravo si je moč ogledati na povezavi.