je po glasovanju v pristojnem odboru v Evropskem parlamentu v Strasbourgu dejala Tanja Fajon, podpredsednica SD/S&D, poročevalka EP o enem od sedmih predlogov obsežnega svežnja reforme azilne zakonodaje.

“Večmesečna pogajanja o poročilu so bila izjemno naporna. Na mizi smo imeli okoli 800 predlogov sprememb. Dosegli smo velike pozitivne spremembe zlasti v delu, ki izenačuje statusa beguncev in subsidiarne zaščite z možnostjo pridobitve dovoljenja za bivanje za dobo pet let. Nekatere države v EU tovrstno prakso že izvajajo in se je izkazala za uspešno tako za države, ki zaščito nudijo, kot za upravičence te zaščite. Različni nacionalni pristopi nas silijo k iskanju najboljših poti. Tisti, ki potrebujejo zaščito, jo morajo še naprej prejemati. Države pa morajo ohraniti prožnost glede pregledovanja veljavnosti azila oziroma dovoljenja za bivanje,” je dejala poročevalka.

“Upam, da bomo enako ambiciozni tudi v odpravi pomanjkljivosti dublinskega sistema. Trdna in vzdržna skupna azilna politika je nujna za boljše upravljanje politike zakonitih migracij. Nujno je tudi zagotavljanje zakonitih in varnejših migracijski poti, kot tudi sodelovanje s tretjimi državami in boj proti tihotapcem z ljudmi,” je dodala Tanja Fajon, ki je sicer razočarana, da ji med kolegi ni uspelo zagotoviti zadostne podpore, da bi status mednarodne zaščite priznali tudi podnebnim beguncem.

“Skrbi me, kaj bo, če bo morda tudi zaradi neuresničenega pariškega podnebnega sporazuma v prihodnje na poti še na stotine milijonov podnebnih beguncev. Kako bomo takrat reševali situacijo in kdo bo odgovoren za življenja ljudi?” je poudarila Fajonova.