Moje delo

Osnutek poročila - Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah - PE 618.307v01-00 - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Tanja Fajon

Vir : © Evropska unija, 2018 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih - Tanja Fajon - Torek, 17. april 2018 - 15:32 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 1'35''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (18Mb) ali zapisu WMV (24Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2018 - EP

Preberi več →

Predlog resolucije o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih - B8-2018-0184

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika
o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih
(2018/2642(RSP))
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi
v imenu skupine PPE
Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel, Elena Valenciano
v imenu skupine S&D
Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld
v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Anderson, Barbara Spinelli, Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Vir : © Evropska unija, 2018 - EP

Preberi več →

Tanja na družabnih medijih

@tfajon
včeraj

RT @strankaSD: Socialni demokrati smo 25. maja, na dan mladosti, z različnimi športnimi aktivnostmi povezali vso Slovenijo in bili zgled po…


@tfajon
včeraj

Vabimo vas na pogovor z @AndreaNahlesSPD, prvo vodjo nemških @spdde, o družbi in politiki po meri mladih. V torek,… https://t.co/OzqHqBl7gV


@tfajon
včeraj

RT @StrnisaTanja: Štafeta SD - kandidati SD na volitvah v Državni zbor Tanja Strniša, Milena Kramar Zupan, Anton Maver, Jaka Birkelbach smo…


@tfajon
včeraj

RT @EuranetPlusSlo: Tanja Fajon, ki se je udeležila vrha projekta EuranetPlus #EuranetPlusSummit meni, da se v evropskem parlamentu prevečk…


@tfajon
včeraj

RT @ZenskiforumSD: V Ljubljani ponovno dosežen konsenz o nujni ureditvi področja dolgotrajne oskrbe in nege, ohranitvi javnega zdravstva in…


@tfajon
včeraj

RT @ZenskiforumSD: Ustava RS je jasna in nedvoumna. Odločni tudi @strankaSD @PES_Women https://t.co/oSjla8Tdsm


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @PES_PSE: Exit poll: Ireland votes to liberalize abortion laws https://t.co/rlg36wEIzb


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @DejanLevanic: Zvezdo nosimo v srcu:) Živel dan mladosti!:) @AnjaKopacMrak @tfajon @JernejStromajer https://t.co/LiMUsZFv8Y


@tfajon
pred 2 dnevoma

25. maj. Nosil bom rdečo zvezdo. Koncert. Ljubljana. #danmladosti https://t.co/k7eFfakTh1


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @AnjaKopacMrak: Aktivno. Teniški turnir SD Ljubljana. Konkretno. Na teniškem igrišču po 20 letih. Medčloveško. Rekreacija in zabava s pr…


@tfajon
pred 2 dnevoma

Ogrevanje za boljše, ki prihajajo :) Ni ravno najin šport @AnjaKopacMrak Srečno vsem na teniškem turnirju to popold… https://t.co/Wqw3viCoLC


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @strankaSD: S kolesom so se po Dolenjski odpravili kandidatki @StrnisaTanja in @MilenaKZupan ter kandidata Jaka Birkelbach in Anton Mave…


@tfajon
pred 2 dnevoma

V cilju kolesarske etape 30km od Trebnjega do Šmarjerških Toplic. Po cesti bratstva in enotnosti na dan mladosti in… https://t.co/7LeZPDeg40


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @RadioStudentAPR: V Evropskem parlamentu je potekalo težko pričakovano zaslišanje ustanovitelja in izvršnega direktorja Facebooka Marka…


@tfajon
pred 2 dnevoma

V rojstni hiši in spominski sobi Toneta Pavčka v Šentjuriju na Dolenjskem #danmladosti #stafeta #kulturahttps://t.co/0xPl6t2pQ0


@tfajon
pred 2 dnevoma

Kaj pomeni #GDPR in zakaj bodo od danes naprej podjetja morala drugače ravnati z našimi osebnimi podatki?… https://t.co/sj4pDaoBpV


@tfajon
pred 2 dnevoma

Vesel Dan mladosti! @strankaSD #SamozavestnaSlovenija Za zdrav duh v zdravi politiki :) @StrnisaTanja https://t.co/qHoIZLFimT


@tfajon
pred 2 dnevoma

Dolgo smo se v @TheProgressives in @EP_Justice borili za večjo zaščito osebnih podatkov državljanov #EU. Od danes n… https://t.co/ryaDHI1Zyo


@tfajon
pred 2 dnevoma

Štafeto Socialne demokracije bomo kmalu s kolesarjenjem odprli tudi pred občino Trebnje. Pot nas bo peljala vse do… https://t.co/DqMQIUam5Q


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @strankaSD: Socialni demokrati bomo danes, 25. maja, ob dnevu mladosti, z različnimi športnimi aktivnostmi povezali vso Slovenijo, saj ž…