Moje delo

Video posnetek govora poslanca EP - Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 13. marec 2019 - 11:41 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 2'5''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (24Mb) ali zapisu WMV (33Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (razprava) - Tanja Fajon - Torek, 12. marec 2019 - 22:45 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 6'49''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (80Mb) ali zapisu WMV (106Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja - A8-0089/2019

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Tanja Fajon

Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Vprašanje za ustni odgovor - Nesprejetje nujnih ukrepov proti endokrinim motilcem s strani Komisije - O-000018/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000018/2019
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Vprašanje za pisni odgovor - Neuporaba slovenskega jezika pri izmenjavi informacij o prometnih prekrških - P-000898/2019

Vprašanje za pisni odgovor P-000898/2019
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Patricija Šulin (PPE), Romana Tomc (PPE), Tanja Fajon (S&D), Milan Zver (PPE), Franc Bogovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE)

Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (razprava) - Tanja Fajon - Torek, 12. februar 2019 - 16:42 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 1'43''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (20Mb) ali zapisu WMV (27Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Predlog resolucije o potrebi po okrepljenem strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in okrepitvi boja proti anticiganizmu - B8-2019-0098

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika
o potrebi po okrepljenem strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in okrepitvi boja proti anticiganizmu
(2019/2509(RSP))
Lívia Járóka, Roberta Metsola
v imenu skupine PPE
Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Ana Gomes
v imenu skupine S&D
Branislav Škripek
v imenu skupine ECR
Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Fredrick Federley
v imenu skupine ALDE
Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL
Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Vprašanje za ustni odgovor - Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019-2023) - O-000006/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000006/2019
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL
Tanja Fajon, Daniele Viotti
v imenu skupine S&D
Sophia in 't Veld
v imenu skupine ALDE
Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen
v imenu skupine PPE
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Boj proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandata (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 30. januar 2019 - 17:35 - Bruselj

Dolžina video posnetka : 3'50''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (45Mb) ali zapisu WMV (59Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2019 - EP

Preberi več →

Tanja na družabnih medijih

@tfajon
pred 14 urami

RT @ZidanDejan: Vseevropski pohod za Evropo tudi v Ljubljani. #HočemoEvropo! Napredna, drzna, solidarna in pravična EU ni samoumevna. Za…


@tfajon
pred 15 urami

RT @strankaSD: Socialni demokrati smo sprehod za Evropo začeli pri spomeniku kmečkih uporov na ljubljanskem grajskem griču. #March4Europe p…


@tfajon
pred 15 urami

RT @strankaSD: [VIDEO] Evropska poslanka in #podpredsednicaSD @TFajon o današnjem #March4Europe po Ljubljani. #HočemoEvropo https://t.co/TO…


@tfajon
pred 2 dnevoma

Iskrene čestitke, Robi! Bravo tudi ekipi 👏👏👏! https://t.co/K7bSSEc9z5


@tfajon
pred 2 dnevoma

Predlog direktive o avtorskem pravu je slab, zato bom prihodnji teden v @EP_Slovenija glasovala proti. Moj glas pro… https://t.co/CyfbKH83IQ


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @strankaSD: #PodpredsednicaSD/S&D @tfajon bo glasovala proti predlogu direktive o avtorskih pravicah. Prenova zakonodaje in poštena obra…


@tfajon
pred 2 dnevoma

RT @strankaSD: Podpredsednica SD/S&D in evropska poslanka @tfajon s povabilom na vseevropski marš za Evropo, ki bo v nedeljo, 24. marca. Do…


@tfajon
pred 3 dnevi

V @EP_Slovenija zbiramo podpise za izbris #Artikel13 (zdaj 17) @TheProgressives. Je pa dejstvo, da predlog direktiv… https://t.co/ey3v2b8cNc


@tfajon
pred 3 dnevi

Sovražni govor je danes postal zelo nevaren, in dolžni smo politiki, novinarji in vsi, ki lahko kakorkoli vplivamo,… https://t.co/ip4mAx561Q


@tfajon
pred 3 dnevi

RT @MitjaBlazic: .@tfajon O preživetvenih strategijah v situacijah, ko si osebno tarča razpihovanja sovraštva, v času, ko je promocija sovr…


@tfajon
pred 3 dnevi

RT @MitjaBlazic: Na dogodku @LjubljanaPride razprava Transformacije sovražnega govora z @neza_ks @MartinaVuk @tfajon @smursec in Nino Perge…


@tfajon
pred 3 dnevi

RT @EP_Justice: Wed pm, debates on @tfajon report on visa waiver for Kosovo (#EPlenary to close first reading on Thu after no deal w/ @EU


@tfajon
pred 3 dnevi

V Hiši EU v Ljubljani sem v uvodu v dogodek, ki v okviru tedna Parade ponosa naslavlja sovražni govor, opozorila, d… https://t.co/WEgXl7JKCR


@tfajon
pred 3 dnevi

RT @AlzheimerEurope: Delighted that @tfajon has signed our #DementiaPledge2019 - your support is important in helping ensure dementia is a…


@tfajon
pred 3 dnevi

Ozaveščanje o demenci mora biti med političnimi prioritetami #EU. https://t.co/0022XrqwCx


@tfajon
pred 3 dnevi

Z novinarji pred plenarnim zasedanjem @EP_Slovenija prihodnji teden v Strasbourgu. Na dnevnem redu predlogi direkti… https://t.co/w5izBKTBC0


@tfajon
pred 3 dnevi

RT @EP_Slovenija: Začenjamo z druženjem z novinarji pred drugim marčevskim plenarnim zasedanjem v Strasbourgu @tfajon @lojzepeterle @Franc_


@tfajon
pred 3 dnevi

Na zasedanju skupščine Notarske zbornice Slovenije sem notarje in notarke spomnila na pomen utrditve vladavine prav… https://t.co/XFjcCjSYtG


@tfajon
pred 4 dnevi

RT @TheProgressives: Today, on #WorldDownSyndromeDay, we celebrate the vital role people with Down's syndrome play in our lives. They shoul…


@tfajon
pred 4 dnevi

Obiskovalcev nikoli ni preveč 😊 Hvala za obisk, draga skupina iz Slovenije, odnesite lepe vtise v domovino.… https://t.co/KLVxn7aK48