Moje delo

Video posnetek govora poslanca EP - Mednarodni dan Romov (razprava) - Tanja Fajon - Četrtek, 6. april 2017 - 09:27 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 1'40''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (19Mb) ali zapisu WMV (25Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 5. april 2017 - 15:11 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 4'8''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (48Mb) ali zapisu WMV (64Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za pisni odgovor - VP/HR - Načrti Komisije za sodelovanje z Libijo pri migracijskih vprašanjih - E-001542/2017

Vprašanje za pisni odgovor E-001542/2017
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (ALDE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Hilde Vautmans (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Dietmar Köster (S&D), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Liisa Jaakonsaari (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Julie Ward (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Yana Toom (ALDE), Eva Joly (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Valentinas Mazuronis (ALDE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Liliana Rodrigues (S&D), Bodil Valero (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Elly Schlein (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL)

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za pisni odgovor - Evropski seznam davčnih oaz: ureditve z ničelno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb - E-001312/2017

Vprašanje za pisni odgovor E-001312/2017
za Svet
Člen 130 poslovnika
Virginie Rozière (S&D), Dietmar Köster (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Emmanuel Maurel (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Evelyn Regner (S&D), Hugues Bayet (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Elly Schlein (S&D), Peter Simon (S&D), Paul Tang (S&D), Ana Gomes (S&D), Pervenche Berès (S&D), Tanja Fajon (S&D)

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 15. marec 2017 - 15:26 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 2'13''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (26Mb) ali zapisu WMV (34Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Video posnetek govora poslanca EP - Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (razprava) - Tanja Fajon - Sreda, 15. marec 2017 - 11:27 - Strasbourg

Dolžina video posnetka : 2'0''
Ta video posnetek lahko prenesete v zapisu MP4 (23Mb) ali zapisu WMV (31Mb)

Izjava o omejitvi odgovornosti :Tolmačenje je namenjeno lažjemu razumevanju razprav in ni uradni zapis. Kot uradni dokument velja le uradni govor ali uradni pisni prevod razprave.
Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za ustni odgovor - Mednarodni dan Romov - O-2017-000017

Vprašanje za ustni odgovor O-000017/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Roberta Metsola, Pál Csáky, v imenu skupine PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, v imenu skupine S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, v imenu skupine GUE/NGL

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za ustni odgovor - Mednarodni dan Romov - O-2017-000016

Vprašanje za ustni odgovor O-000016/2017
za Svet
Člen 128 poslovnika
Roberta Metsola, Pál Csáky, v imenu skupine PPE
Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, v imenu skupine S&D
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE
Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun, Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE
Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, v imenu skupine GUE/NGL

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Vprašanje za ustni odgovor - Učinki sklepov Splošnega sodišča o izjavi EU-Turčija - O-2017-000014

Vprašanje za ustni odgovor O-000014/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Judith Sargentini, Jean Lambert, v imenu skupine Verts/ALE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL
Birgit Sippel, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, v imenu skupine S&D
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Josep-Maria Terricabras

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Osnutek poročila - Standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter sprememba Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas - PE 599.799v02-00 - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Tanja Fajon

Vir : © Evropska unija, 2017 - EP

Preberi več →

Tanja na družabnih medijih

@tfajon
pred 10 urami

RT @AFP: #BREAKING New French polls show Macron would easily win 2nd round


@tfajon
pred 12 urami

RT @afpfr: #Presidentielle2017 : Macron et Le Pen en tête au 1er tour (estimations) par @AFPgraphics https://t.co/FX4HswNfR2 #AFP https://t…


@tfajon
pred 12 urami

Denis I hope you are right https://t.co/TXoptJHT5Y


@tfajon
pred 12 urami

RT @MtM68: Francija je kot kaže danes verjetno izvolila najmlajšega predsednika Francije. Macron: 23.7%, Le Pen, 21.7%


@tfajon
včeraj

RT @maps_ngo: "Knowledge for My Dreams" published by @tfajon . It included an article on MAPs experience. download link: https://t.co/cYnN…


@tfajon
pred 4 dnevi

[VABILO] Javna razprava - Evropa za ljudi. Ker potrebujemo vizijo prenovljene #EU! Vidimo se 13.maja. @strankaSD https://t.co/xlCcNvOSTv


@tfajon
pred 5 dnevi

Veseli me, da je Varuhinja čl. pravic vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o tujcih. Vsi si zaslužimo enako obravnavo. #HumanRights


@tfajon
pred 6 dnevi

RT @BirgitSippelMEP: Five good ideas. But still EPP not willing to take any action.So in EP no majority to finally stop Orban and defend de…


@tfajon
pred 9 dnevi

Vesele velikonočne praznike! Happy Easter!


@tfajon
pred 9 dnevi

RT @BirgitSippelMEP: We need to improve protecting people fleeing war, torture, poverty. Also we need to better prevent war, torture, pover…


@tfajon
pred 9 dnevi

Prijetno druženje s podelitvijo priznanj najbolj zvestim ... Iskrene čestitke! @strankaSD @MatjaNemec #kanal https://t.co/cE9W4ycyqZ


@tfajon
pred 10 dnevi

Na cilju 😊Zdaj pa druženje ... @strankaSD @MatjaNemec #kanal https://t.co/XGRLYnM2bF


@tfajon
pred 11 dnevi

RT @nikaj: Great debate with @knufleckenstein @EduardKukan @tfajon on the european integration of WB. Thanks to #Konitza and @KSEmbBxls for…


@tfajon
pred 12 dnevi

RT @Davos: Here's how economists view happiness and wellbeing https://t.co/uovAHxQCcL https://t.co/B2mUAtgiwK


@tfajon
pred 12 dnevi

Vedoželjni in vprašanj polni dijaki @DrugaMB na obisku v @EP_Slovenija :) https://t.co/H9ExxAPQ0T


@tfajon
pred 12 dnevi

RT @EWBSrbija: .@sigmargabriel: Napredak na putu #EU se ne meri po broju otvorenih poglavlja već napredovanju u ključnim oblastima https:/…


@tfajon
pred 12 dnevi

RT @sbrabruselj: Great round table discussion on #H2020 and FP9! Special thanks goes to co-organisers and hosts @tfajon @Franc_Bogovic @iso


@tfajon
pred 12 dnevi

RT @janpalmowski: Rector Svetlik of Ljubljana Uni at European Parliament making strong case for bottom-up funding @tfajon @EFLjubljana @gui


@tfajon
pred 12 dnevi

"EU funds for research should be increased as to increase the success rate based in excellency". I. Svetlik @unilj in #EP #Horizon2020